Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních dat (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby firma Ing. Petr Koukal, Podlužská 845, 268 01 Hořovice, IČO 10258353, DIČ CZ5902241697 (dále jen „FIRMA“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje, a to jméno, příjmení, tel. číslo, email, kontaktní adresa, datum narození dále jen „osobní údaje“), pro účely zařazení do databáze zákazníků společnosti FIRMA, k marketingovým účelům včetně přímého marketingu a reklamy, rozeslání nebo oslovení prostřednictvím automatického telefonního systému, telemarketingu, elektronických prostředků a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků; to vše v souladu s Nařízením a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále pro vyhodnocování požadavků zákazníků, a to vše do té doby, než ukončím spolupráci s FIRMOU či dokud FIRMĚ nesdělím, že již se zpracováním osobních údajů nadále nesouhlasím. (Neposkytnutí údajů může znamenat, že nebudete dostávat informace o výhodných nabídkách FIRMY. Rovněž, komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena. Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné)

Beru tímto na vědomí, že správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení je FIRMA. Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo požadovat od FIRMY přístup k mým osobním údajům, požadovat jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Rovněž mám právo na přenositelnost osobních údajů. Byl/a jsem také poučen/a, že mám právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným sdělením doručeným na adresu sídla FIRMY. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení FIRMĚ. Také mám právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Souhlasím dále s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám, zejména subjektům, se kterými společnost FIRMA spolupracuje pro plnění smluvních či zákonných povinností, jako jsou externí zpracovatelé (např. vedení účetnictví), příjemci (např. přepravní společnosti), marketingové společnosti, společnosti zabývající se správou pohledávek, finanční instituce a podobně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení v PDF